Nhập khẩu gas lạnh R134a, 404a, 410a

Tiêu đề:Nhập khẩu gas lạnh R134a, 404a, 410a
Hỏi:K/g Ban Tư vấn Cục Hải Quan TPHCM Sắp tới, công ty tôi có nhập khẩu mặt hàng gas lạnh như sau: – R134a: Hydrofluorocarbon (HFC), CH2FCF3. – R404a: Hydrofluorocarbon (HFC), CHF2CF3/CF3CH3/CH2FCF3 – R410a: Hydrofluorocarbon (HFC), CH2F2CHF2CF3. Chúng tôi đang định áp mã HS cho R134A là 2903.39 và R404a, R410a là 3824.78 thì có đúng không? Để nhập khẩu mặt hàng này thì công ty chúng tôi có cần phải kiểm tra chất lượng, an toàn hay xin giấy phép nhập khẩu gì không, và quy trình thủ tục như thế nào Xin cảm ơn và mong nhận được sự hồi âm sớm của Ban Tư vấn.
Trả lời:Ngày 24/3/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu khí gas lạnh HFC. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Mặt hàng khí gas lạnh HFC Mặt hàng của bạn thuộc diện các chất làm suy giảm tầng ozone hạn chế nhập khẩu.Vì vậy khi nhập khẩu doanh nghiệp phải xin giấy phép nhập khẩu của bộ công thương & Bộ tài nguyên môi trường theo Thông tư 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT.
Căn cứ Danh mục hóa chất phải khai báo được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục V) Ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP  ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất nếu thuộc mặt hàng phải khai báo hóa chất thì phải được xác nhận khai báo hóa chất trước khi nhập khẩu.
Thủ tục Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Về mã số: Để xác định mã số hàng hóa chính xác đề nghị doanh nghiệp thực hiện thủ tục xem trước mã số theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *