Nhập khẩu đường tinh luyện có được ưu đãi thuế không

Tiêu đề:Nhập khẩu đường tinh luyện có được ưu đãi thuế không
Hỏi:Kính gửi: Tổng cục Hải quan Công ty em có nhập mặt hàng “đường trắng tinh luyện” từ Thái Lan về Hồ Chí Minh để làm nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu.Trong biểu thuế xuất, nhập khẩu khi nhập mặt hàng này nếu có C/O form D sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%. Nhưng theo như hạn ngạch thuế quan, thì mặt hàng này sẽ phải áp dụng mức thuế đến 85%. Vậy cho em hỏi trường hợp này có được ưu đãi thuế nhập khẩu không? Vì, trước đây bên em cũng đã nhập khẩu “đường trắng tinh luyện” nhưng chi cục Hải quan Bình Dương không chấp nhận hưởng ưu đãi thuế có C/O form D.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 2 thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2015 của Bộ Tài Chính, hàng hóa nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất NK quy định tại Thông tư này (đường tinh luyệt: thuế Nk 85%)
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *