Nhập khẩu động cơ cũ của tủ lạnh về tái chế và xuất khẩu

Tiêu đề:Nhập khẩu động cơ cũ của tủ lạnh về tái chế và xuất khẩu
Hỏi:Bên tôi là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dự định nhập khẩu các động cơ, máy móc cũ (không có bộ phận làm lạnh) từ Hàn Quốc về Việt Nam, sau đó tái chế lại mới và xuất khẩu sang Hàn Quốc thì có được không? Nếu được thì có cần phải đáp ứng điều kiện gì không?
Trả lời:Ngày 06/8/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp (có vốn đầu tư nước ngoài) thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng từ Hàn Quốc về để tái chế lại và xuất khẩu ra nước ngoài. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2018) của Chính phủ quy định:
Tại khoản 2 Điều 3: Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Tại khoản 3 Điều 3:  Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này phải thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Danh mục hàng hóa và lộ trình do Bộ Công Thương công bố, đồng thời thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *