Nhập khẩu đồ chơi xe điện bằng điện nhồi thú bông hoặc xốp

Tiêu đề:Thủ tục Nhập khẩu đồ chơi xe điện bằng điện nhồi thú bông hoặc xốp (mút) mềm sử dụng lăp đặt trong khu vui chơi
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhập khẩu đồ chơi xe điện bằng điện nhồi thú bông hoặc xốp (mút) mềm nguồn gốc TRUNG QUỐC để lắp đặt trong khu vui chơi công cộng, khu trung tâm thương mại, lô hàng thứ nhất, thứ hai chúng tôi có tiến hành đăng ký kiểm tra tại Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và được xác nhận không thuộc đối tượng kiểm tra theo phụ lục QCVN 3:2017/BKHCN, những lô hàng sau đó chúng tôi chỉ photo bảng xác nhận không thuộc đối tượng kiểm tra và được hải quan chấp nhận. Hiện tại chúng tôi có lô hàng mới và cũng tiến hành khai báo như mọi lần nhưng không được hải quan chấp nhận và yêu cầu phải đi đăng ký với Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, mong rằng cơ quan hải quan hướng dẫn giải thích tại sao có sự khác biệt này mặt dù mục đích sử dụng chúng tôi đã khai báo và quy chuẩn quy định rõ. Mong sớm nhận phản hồi từ quý Chi Cục Hải Quan. Chân thành cảm ơn!
Trả lời:Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mặt hàng đồ chơi trẻ em mã số HS thuộc nhóm 9503 (chi tiết theo điểm 4 phụ lục trên) thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn QCVN 3:2009/BKHCN.
Căn cứ phụ lục Danh mục các sản phẩm không được coi là đồ chơi ban hành kèm theo QCVN 3:2009/BKHCN  (nay được thay thế bằng QCVN 3:2017/BKHCN) quy định : Đồ chơi lắp đặt tại các nơi công cộng (ví dụ như khu giải trí, trung tâm thương mại) không được coi là đồ chơi trẻ em.
Như vậy những mặt hàng đồ chơi dùng để lắp đặt trong khu vui chơi công cộng, khu trung tâm thương mại không phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về  chất lượng khi nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *