Nhập khẩu đèn trang trí

Tiêu đề:Nhập khẩu đèn pha lê trang trí
Hỏi:Gửi Ban biên tập
Công ty em sắp nhập khẩu lô hàng đèn pha lê trang trí , nhưng chân đèn mạ vàng ( tăng tính thẩm mỹ).
Xin cho em hỏi thủ tục nhập như thế nào. Và Hs code hiện tại em sắp khai là 7305 thuế NK 30% .
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Về mã số HS:
Đối với mặt hàng là đèn trang trí: Đây là mặt hàng có nhiều loại khác nhau, như loại có bóng bảo vệ bên ngoài, loại có chân cắm, chân đế, nhóm 94.05 “Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác, trừ các loại được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn”. Trên cơ sở thông tin của doanh nghiệp, căn cứ các quy định về phân loại chú giải HS thì mặt hàng đèn pha lê trang trí có chân đèn mạ vàng thuộc nhóm 9405.
           – Hồ sơ hải quan:
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/QĐ-TTg thì nhóm thiết bị gia dụng phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình.
            Còn những mặt hàng như bóng đèn halogen hay đèn led không thuộc Danh mục nêu trên thì sẽ không phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.Và theo khoản 2 Điều 1 Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 14/0/12013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/QĐ-TTg thì không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị gia dụng có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu từ ngày 01/01/2015.
            Đề nghị doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *