Nhập khẩu đá quý đã gia công

Tiêu đề:Nhập khẩu đá quý đã gia công
Hỏi:Công ty chúng tôi có giấy ĐKKD ngành nghề trong đó gồm Bán buôn đá quý, vậy Quý Cục Hải quan TPHCM cho chúng tôi hỏi Công ty có được phép nhập khẩu đá quý đã gia công (trừ kim cương) để kinh doanh trong nước không? Và phải cần những tài liệu gì khi làm thủ tục nhập khẩu đá quý.
Trả lời:Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm nhập hay hàng nhập khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *