Nhập khẩu cung ứng

Tiêu đề:Nhập khẩu cung ứng
Hỏi:Kính gởi: Cục Hải Quan TP.HCM
Kính mong Cục Hải Quan giải đáp vướng mắc của công ty chúng tôi như sau:
Câu hỏi 1:
– Hiện tại Công Ty chúng tôi có ký hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài . Theo yêu cầu của đối tác thì một số nguyên phụ liệu sẽ do họ cung cấp , một số nguyên phụ liệu còn lại công ty chúng tôi sẽ phải tự mua từ các nhà cung cấp nước ngoài khác do đối tác chỉ định để thực hiện hợp đồng gia công này. Công ty chúng tôi có được phép làm như yêu cầu của đối tác nước ngoài không ? Nếu số lượng và trị giá nguyên phụ liệu chúng tôi phải tự mua từ nước ngoài nhiều hơn số lượng và trị giá do đối tác nước ngoài cung cấp trong hợp đồng gia công thì có được không ?Chúng tôi có bị vướng mắc gì trong vấn đề thanh lý và hoàn thuế sau này do hợp đồng vừa liên quan đến gia công vừa liên quan đến nhập sản xuất xuất khẩu như đã trình bày bên trên không?
– Khi công ty chúng tôi xuất hàng cho đối tác nước ngoài theo hợp đồng gia công này thì đơn giá trên tờ khai xuất khẩu phải thể hiện như thế nào vì có liên quan giữa giá gia công và giá một số nguyên phụ liệu chúng tôi phải nhập khẩu để tự cung ứng ?
Câu hỏi 2: Công ty có ký đơn hàng sản xuất xuất khẩu với đối tác nước ngoài .Trong quá trình thực hiện đơn hàng có một số nguyên phụ liệu đối tác nước ngoài sẽ cung cấp cho công ty để sản xuất. Vậy công ty có thể nhập số nguyên phụ liệu trên cho loại hình gia công không vì công ty không phải trả tiền cho số nguyên phụ liệu này. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Câu 1:
Căn cứ khoản 1 Điều 61 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
“Điều 61. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và xuất khẩu sản phẩm
1. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư
a) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (bao gồm cả sản phẩm hoàn chỉnh do bên đặt gia công cung cấp để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ; nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng nhập khẩu từ nước ngoài) thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu qui định tại Chương II Thông tư này;
d) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công:
Bên nhận gia công được sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để cung ứng cho hợp đồng gia công; chính sách thuế, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu quy định tại Điều 114 Thông tư này nếu thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đến khi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu, vật tư cung ứng.”
– Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:
“Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu
1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này”
Đề nghị công ty đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện; Lưu ý trường hợp công ty sử dụng NPL nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu cung ứng cho HĐGC phải nhập khẩu trước khi ký kết hợp đồng gia công và không quá 02 năm kể từ khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đến khi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu.
Câu 2:
Căn cứ Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định:
“Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.”
Trường hợp công ty nhận NPL của đối tác nước ngoài để sản xuất sản phẩm sau đó xuất khẩu theo HĐGC thì thủ tục hải quan thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 61 Thông tư 38/2015/TT-BTC; Đối với số NPL NK theo loại hình SXXK công ty thực hiện theo mục 4 chương III Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *