Nhập khẩu contact lens không độ

Tiêu đề:Nhập khẩu contact lens không độ
Hỏi:Kính thưa Cục Hải quan TPHCM. Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu kính áp tròng thời trang (không độ) thì có cần phải xin giấy phép nhập khẩu ở Bộ y tế như các loại kính áp tròng cận, viễn, loạn không ạ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Doanh nghiệp nhập khẩu kính áp tròng thời trang (không độ) không nằm trong danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2014 của Bộ Y tế thì không phải xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục hải quan nếu có nghi vấn cơ quan Hải quan trưng cầu giám định để xác định hàng hóa nhập khẩu không đúng khai báo thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *