Nhập khẩu cho các mặt hàng thể thao dùng trong cắm trại

Tiêu đề:Nhập khẩu cho các mặt hàng thể thao bộ phi tiêu (bảng điện tử và bảng mút, phi tiêu đầu nhựa và phi tiêu đầu kim loại), diều để thả, đèn pin cầm tay, thuyền bơm hơi Kayak, dao, kéo, kiềm dùng trong cắm trại
Hỏi:Công ty chúng tôi mong muốn nhận được sự hướng dẫn cụ thể từ cơ quan Hải quan về các thủ tục nhập khẩu cho các mặt hàng thể thao có phải xin giấy phép hay kiểm tra chất lượng chuyên ngành hay không như:
1. Bộ phi tiêu (cả bảng điện tử và bảng mút nhựa, phi tiêu đầu nhựa và phi tiêu đầu kim loại), HS CODE: 95049029
2. Diều để thả, HS CODE: 95030099
3. Đèn pin cầm tay, HS CODE: 85131090
4. Thuyền bơm hơi Kayak, HS CODE: 89031000
5. Dao, kéo, kiềm dùng trong thể thao cắm trại
HS CODE: 82119291, 82130000, 82032000
Mong nhận được sự phản hồi sớm. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Doanh nghiệp là thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thì được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.
Theo đó những mặt hàng doanh nghiệp nêu là hàng mới 100% không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu thì được làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nơi có hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã qua sử dụng thì thực hiện theo Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương ban hành Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
Về kiểm tra nhà nước về chất lượng, đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào mã số hàng hóa thực nhập, đối chiếu với mục 4: Đồ chơi trẻ em tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 để thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *