Nhập khẩu chất diệt cá tạp

Tiêu đề:Nhập khẩu chất diệt cá tạp
Hỏi:Doanh nghiệp của em sắp nhập lô hàng chất diệt cá tạp saponin nhưng em chưa rõ thủ tục nhập khẩu cần có những chứng từ gì ạ? em có đọc thông tư 344 năm 2001 của Bộ thủy sản có quy định chất diệt cá tạp phải được đăng ký kiểm tra chất lượng. Xin công chức Hải quan hướng dẫn rõ giúp em được không ạ?
Trả lời:Ngày 15/12/2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc làm thủ tục nhập khẩu hóa chất trong nuôi trồng thủy sản (thuốc diệt cá tạp Saponin). Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định Thương nhân nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản có tên trong Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành khi nhập khẩu đáp ứng các điều kiện quy định thì không phải xin phép.
Như vậy, ngoài thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (thủ tục hải quan truyền thống) và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính (thủ tục hải quan điện tử) quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Mặt hàng Chất diệt cá tạp Saponin có tên trong Phụ lục 04 kèm theo Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT nêu trên khi nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 
– Bản gốc hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp;
– Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp Phiếu báo kết quả phân tích chất lượng sản phẩm của lô hàng (nhập, xuất) do Phòng kiểm nghiệm độc lập (trong nước hoặc nước ngoài) xác nhận về chất lượng đáp ứng yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã công bố và không chứa các hóa chất, kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng cấm sử dụng;
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của cơ sở do Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.
Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *