Nhập khẩu Carbon dioxide khí hóa lỏng

Tiêu đề:Nhập khẩu Carbon dioxide khí hóa lỏng ? Mã HS code:2811.2100 từ ThaiLand
Hỏi:Kính gởi quý chi cục Hải Quan TP.HCM Hiện công ty chúng tôi đang lên kế hoạch nhập khẩu Carbon dioxide khí hóa lỏng, Mã HS code:2811.2100 từ ThaiLand. Kính mong quý chi cục Hải Quan TP.HCM, hướng dẫn khi nhập về phải xin giấy phép nhập khẩu ở đâu ? Theo thông tư nào ? thủ tục nhập khẩu như thế nào ? Chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Danh mục hóa chất phải khai báo được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục V) Ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP  ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất thì mặt hàng khí hóa lỏng, mã số 2811.21.00 không thuộc diện phải làm thủ tục khai báo khi nhập khẩu do đó Công ty có thể tiến hành thủ tục nhập khẩu mặt hàng này như hàng hoá thương mại thông thường.Hồ sơ, khai báo hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *