Nhập khẩu cao su phế liệu (sản phẩm còn thừa trong quá trình sx)

Tiêu đề:Nhập khẩu cao su phế liệu (sản phẩm còn thừa trong quá trình sx)
Hỏi:Chào quý Hải Quan, công ty tôi dự định nhập khẩu cao su phế liệu về (cao su vụn, có hình dạng khác nhau bị loại ra trong quá trình sản xuất) về Việt Nam. Thì công ty chúng tôi cần làm thủ tục gì hay cần những giấy tờ gì. Xin cảm ơn !
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Về thủ tục hải quan:
+ Căn cứ điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
+ Căn cứ điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ tài Chính quy định thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
2. Về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
+ Căn cứ Nghị Định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động mua, bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
          + Căn cứ Thông Tư Liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công Thương – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *