Nhập khẩu cần trục bánh lốp đã qua sử dụng

Tiêu đề:Nhập khẩu cần trục bánh lốp đã qua sử dụng
Hỏi:Kính thưa Quý Cơ quan, Nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh, Công ty chúng tôi có dự định nhập 01 cần trục bánh lốp 70 tấn hiệu LIEBHERR LTM 1070, sản xuât năm 1990 (mã HS 84264100). Qua nghiên cứu, chúng tôi được biết từ ngày 01/7/2016, Thông tư 23 củaBộ Khoa học Công nghệ có hiệu lực có quy định niên hạn 10 năm đối với máy móc thiết bị nhập khẩu. Tuy nhiên, khoản 2e điều 1 của Thông tư trên cũng nêu “máy móc thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;” thuộc trường hợp không áp dụng thông tư. Mặt khác, theo Phụ lục của Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải thì “cần cẩu, cần trục, cẩu trục…” thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải. Tương tư, Phụ lục 1 của Thông tu số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải nêu rằng cần trục bánh lốp (mã HS 84264100) thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải. Vậy xin Quý Cơ quan cho biết mặt hàng cần trục bánh lốp mà chúng tôi sắp nhập khẩu có thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư 23/2015/TT-BKHCN hay không? Rất mong nhận được sự hồi đáp của Quý Cơ quan. Xin trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Tại khoản 2e Điều 1 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ quy định không áp dụng Thông tư này đối với máy móc thiết bị thuộc danh mục sản phẩm hàng có khả năng gây mất an toàn nhóm 2 do các Bộ ngành quản lý , lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cần trục thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 được Bộ Giao thông Vận tải công bố theo Thông tư số 63/TT-BGTVT ngày 23/12/2011.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *