Nhập khẩu cần cẩu quá 10 năm sử dụng

Tiêu đề:Nhập khẩu cần cẩu quá 10 năm sử dụng?
Hỏi:Công ty chúng tôi có ý định nhập khẩu 01 cần cẩu hiệu HITACHI KH100D sản xuất năm 1989 để phục vụ thi công các công trình xây dưng và giao thông trong nước. Nhưng chúng tôi được biết thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định cấm nhập khẩu các thiết bị đã sử dụng quá 10 năm, đồng thời trong thông tư này cũng có áp dụng các trường hợp được loại trừ, nhưng chúng tôi không xác định được thiết bị của chúng tôi có thuộc diện bị cấm nhập hay không. Vì vậy chúng tôi để nghị quý cơ quan làm rõ thiết bị nêu trên của chúng tôi có được nhập hay không để chúng tôi bắt đầu thương thảo hợp đông với phía đối tác nước ngoài? Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Tại khoản 2e Điều 1 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ quy định không áp dụng Thông tư này đối với máy móc thiết bị thuộc danh mục sản phẩm hàng có khả năng gây mất an toàn nhóm 2 do các Bộ ngành quản lý , lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cần trục thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 được Bộ Giao thông Vận tải công bố theo Thông tư số 63/TT-BGTVT ngày 23/12/2011.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *