Nhập khẩu bút massage

Tiêu đề:Nhập khẩu bút massage
Hỏi:Kính gửi Quý Cơ Quan ! Công ty chúng tôi dự kiến nhập khẩu 1 lô hàng là Bút Massage Accu Pen- mới 100% (Bộ gồm dây kết nối, nút đeo tay, biến áp, vòng đeo tay dẫn nhiệt) mã HS 90191010. Nhập theo hình thức mậu dịch, khi làm thủ tục hải quan, tôi có cần xin giấy phép gì không ạ. Xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Hiện nay, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư  30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế. Theo đó Bộ Y tế đã ban hành danh mục thiết bị y tế khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu theo mã số cụ thể.  Đối với trang thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu thì cơ quan Hải quan căn cứ giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế để để làm thủ tục hải quan theo quy định.
Mặt hàng có mã số 90191010 không thuộc danh mục nhập khẩu phải cấp giấy phép ban hành theo Thông tư  30/2015/TT-BYT
Doanh nghiệp có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *