Nhập khẩu bóng đèn sợi đốt công suất trên 60W cho tàu biển

Tiêu đề:Nhập khẩu bóng đèn sợi đốt công suất trên 60W cho tàu biển
Hỏi:Kính gửi: Chi Cục Hải Quan Tp Hồ Chí Minh Chi Nhánh Tổng Công ty CP Vận Tải Dầu Khí là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, quản lý và khai thác tàu biển. Công ty chúng tôi thường xuyên phải nhập khẩu các bóng đèn tín hiệu dùng cho tàu biển có chi tiết như sau để đảm bảo tàu hoạt động phù hợp theo quy định, luật hàng hải và các điều ước quốc tế, nếu không có các đèn trên tàu sẽ vi phạm các quy định về an toàn hàng hải trong nước và quốc tế.
1. Bulb for Day Signal Light (DC24V-60W) (Bóng đèn cho đèn tín hiệu ban ngày dùng cho tàu biển).
2. Bulb for Search Light (220V-1KW) (Bóng đèn cho đèn tìm kiếm dùng cho tàu biển)
Theo đó các bóng đèn trên có công suất trên 60W nhưng lại không nằm trong danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dung mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 về việc Quy định danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dung mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Theo đó với các bóng đèn sử dụng trên tàu biển mà có công suất lớn hơn 60 W như nêu trên, không thuộc danh mục tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dung mức hiệu suất năng lượng tối thiểu như quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011, Công ty chúng tôi vẫn được tiến hành nhập khẩu để cung cấp cho tàu. Vậy kính mong Quý Chi Cục xem xét hướng dẫn thủ nhập khẩu để chúng tôi có thể tiến hành mua, nhập khẩu và cung cấp cho tàu tại Việt Nam để đảm bảo tàu hoạt động an toàn, phù hợp theo quy định của Luật Hàng Hải và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Rất mong Quý Chi Cục xem xét và hỗ trợ. Xin chân thành cám ơn và kính chào./.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo tại Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện thì đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt) từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W.  Các sản phẩm đèn sợi đốt có đặc tính kỹ thuật đặc biệt sử dụng trong một số mục đích chuyên dụng vẫn được nhập khẩu, tuy nhiên việc phân biệt chủng loại sản phẩm này phức tạp cần được kiểm tra xác minh thông số kỹ thuật cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *