Nhập khẩu bộ xử lý của máy server

Tiêu đề:Nhập khẩu bộ xử lý của máy server
Hỏi:Công ty chúng tôi dự định nhập 01 bộ xử lý của máy sever hàng mới 100% để sử dụng bao gổm : thùng máy, mainboard, bộ xử lý đã được ráp hoàn chỉnh thành 01 bộ không bao gồm màn hình, bàn phím, chuột. Xin quý Cục cho chúng tôi biết mặt hàng chúng tôi nhập khẩu có phải chứng nhận và công bố hợp quy không, có phải dán nhãn năng lượng không ? Vì theo thông tư 05/2014 /TT-BTTTT quy định máy tính phải làm công bố hợp quy. Xin trân trọng càm ơn Qúy Cục.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Thông tư  15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 ban hành danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông, theo đó, khi nhập khẩu mặt hàng bộ xử lý của máy sever, mới 100%  không thuộc danh mục hàng hóa phải xin giấy phép. Tuy nhiên theo Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 quy định mặt hàng Sever thuộc diện bắt buộc phải công bố hợp quy, và theo Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông thì việc chứng nhận và công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc trước khi lưu thông trên thị trường. 
Mặt hàng Sever nhập khẩu không thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng và kiểm soát hiệu suất năng lượng tối thiểu theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Chính phủ.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *