Nhập khẩu bình không khí nén

Tiêu đề:Nhập khẩu bình không khí nén
Hỏi:Thưa quý cơ quan, Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu và phân phối sản phẩm “Không Khí Sạch” của Canada. Không khí được lấy từ dãy núi Rocky của Canada, rồi được nén vào bình nhôm (áp suất nén: 180 psi), các bình không khí nén này nhỏ cỡ bình gas mini. Đây là không khí hoàn toàn tự nhiên, không phải Oxy dùng trong bệnh viện. Vui lòng cho chúng tôi biết muốn nhập khẩu mặt hàng này thì cần có những giấy tờ gì? Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào,
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Mặt hàng khí nén không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, hoặc xuất khẩu phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
Thủ tục Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *