NHẬP KHẨU BÌNH GAS ĐÃ CÓ CHỨA KHÍ GAS

Tiêu đề:NHẬP KHẨU BÌNH GAS ĐÃ CÓ CHỨA KHÍ GAS
Hỏi:Lời nói đầu xin cảm ơn Quý cục đã hỗ trợ công ty trong suốt thời gian qua. Nay công ty chúng tôi có câu hỏi muốn nhờ Quý cục tư vấn như sau:
Hiện nay có một khách hàng của chúng tôi muốn nhập khẩu các bình gas đã có khí gas bên trong để phục vụ cho việc thử nghiệm sản phẩm trong công ty . Công ty chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu liên quan nhưng không thấy đề cập đến thủ tục để nhập khẩu sản phẩm này . Nay công ty chúng tôi xin đặt câu hỏi như sau :
1. Nhập khẩu bình gas đã chứa gas có được hay không ? Có bị cấm nhập hay không ?
2. Điều kiện của công ty nhập khẩu sản phẩm này ?
3. Thủ tục Hải Quan & các quy định của các bộ ngành liên quan đến sản phẩm này ?
Rất mong nhận được sự tư vấn từ Quý cục Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Ngày 17/8/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu bình gas đã có chưa khí gas. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Do doanh nghiệp không nêu rõ nhập khẩu bình gas có chứa khí gas dùng trong lĩnh vực gì, nên không thể hướng dẫn chính xác về chính sách quản lý hàng hóa XNK.
Tuy nhiên, căn cứ Thông tư 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT: Mặt hàng khí gas lạnh HFC thuộc diện các chất làm suy giảm tầng ozone hạn chế nhập khẩu.Vì vậy khi nhập khẩu doanh nghiệp phải xin giấy phép nhập khẩu của bộ công thương & Bộ tài nguyên môi trường.
Căn cứ Danh mục hóa chất phải khai báo được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục V) Ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, nếu thuộc mặt hàng phải khai báo hóa chất thì phải được xác nhận khai báo hóa chất trước khi nhập khẩu.
Mặt hàng bình khí không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện. Tuy nhiên, mặt hàng này thuộc danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương tại Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 và Bộ Lao động thương binh xã hội tại Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu hai thông tư nêu trên để thực hiện theo quy định của hai Bộ này.
Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu với hàng hóa thực nhập của mình để thực hiện chính sách nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *