NHẬP KHẨU BIA HEINEIKEN VÀ CARLSBERG VỀ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Tiêu đề:NHẬP KHẨU BIA HEINEIKEN VÀ CARLSBERG VỀ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
Hỏi:Kính gửi Cục hải quan Tp.HCM, Chúng tôi là Công ty thương mại có đăng ký xuất nhập khẩu tại TP.HCM. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu bia lon Heineiken sản xuất tại Hà Lan, Pháp và Carlsberg sản xuất tại Đan Mạch (dung tích lon loại 250ml, 330ml và 500ml), xin hỏi: + Hiện nay chúng tôi có được quyền nhập những loại bia này về kinh doanh tại thị trường Việt Nam không?
+ Những loại thuế suất và mức thuế đóng cho mặt hàng này tại thị trường Việt Nam.
+ Để nhập khẩu mặt hàng này chúng tôi cần đáp ứng điều kiện gì và hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu như thế nào?
Kính mong Hải quan TP.HCM phản hồi để chúng tôi biết hướng thực hiện. Chúng tôi chân thành cảm ơn!
Trả lời:Ngày 13/8/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu bia lon. Liên quan đến vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1/ Chính sách XNK:
Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương thì mặt hàng bia không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hay nhập khẩu theo điều kiện.
– Theo quy định tại khoản 7 Điều 13, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, theo đó:  Chỉ có Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước thì  được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.
Như vậy, đối với mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu của Doanh nghiệp, khi nhập khẩu vào Việt Nam nếu dùng để kinh doanh phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền.   Do đó, khi nhập khẩu  bia, bạn phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm với Bộ Công Thương.
2/ Mã số và chính sách thuế:
Mã số HS tham khảo chương 22 ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.
Thuế suất thuế nhập khẩu: Tham khảo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Thuế suất thuế GTGT:  Tham khảo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
Thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt: Công ty tham khảo Biệu thuế đặc biệt  quy định tại khoản 4, Điều 1, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực ngày 01/01/2016).
Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *