Nhập khẩu Bắp rang muối từ Philipin

Tiêu đề:Nhập khẩu Bắp rang muối từ Philipin
Hỏi:DN tôi dự định sẽ nhập mặt hàng Bắp rang muối ( đã là thực phẩm đóng gói dùng ăn liền) – tên tiếng anh : Satted Roasted Corn . HS code la : 10059090 . Xuất xứ: Philippin. Xin quý cơ quan cho DN biết mặt hàng này có được phép nhập khẩu vào VN không hay nói cách khác DN tôi có được phép nhập mặt hàng này không? Xin cảm ơn
Trả lời:      Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc nhập khẩu mặt hàng thực phẩm Bắp rang muối (đóng gói, dùng ăn liền). Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
     Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định…”. Như vậy, đối với mặt hàng nhập khẩu của Doanh nghiệp, khi nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền; trình tự, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
       Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *