Nhập khẩu ắc quy điện

Tiêu đề:Nhập khẩu ắc quy điện
Hỏi:Công ty chúng tôi đang có nhu cầu nhập khẩu ắc qui điện từ malaysia, vậy chứng tôi cần thủ tục giấy phép gì hay không, mã hs là bao nhiêu, thuế nhập khẩu là bao nhiêu, xin hướng dẫn. Mail ops.hph@transimex.com.vn
Trả lời:Ngày 10/7/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu ắc quy điện. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Do quý Công ty cung cấp không đủ thông tin cụ thể theo qui định tại điều 26 Luật Hải quan nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác. Tuy nhiên, Công ty nghiên có thể nghiên cứu tham khảo nội dung nhóm 85.07 “Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, có hoặc không ở dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông).”
Căn cứ Thông tư 41/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày ngày 30/7/2018 thì phân nhóm 8507 thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc Phụ lục II, phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường;
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *