Nhập hương liệu gia công, sản xuất xuất khẩu

Tiêu đề:Nhập hương liệu gia công, sản xuất xuất khẩu
Hỏi:Công ty tôi nhập hương liệu các loại gồm: hương táo, nho, chuối, bạc hà… để gia công và sản xuất xuất khẩu(công ty làm 02 loại hình: Gia công và sản xuất xuất khẩu). Vậy công ty tôi có phải đi kiểm tra an toàn thực phẩm hoặc chất lượng nhà nước cho các hương liệu trên không? Nếu có kiểm tra thì loại hình gia công có được miễn kiểm tra không? Nếu công ty nhập khẩu tại chỗ các hương liệu trên thì có phải kiểm tra an toàn thực phẩm không? Xin quý cục trả lời sớm để công ty biết làm thủ tục. Xin chân thành cảm ơn quý cục.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Nghị định số 38/2012/ND-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, mặt hàng hương liệu thực phẩm (hương táo, nho, chuối, bạc hà …) nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu hoặc sản xuất hàng xuất khẩu (không tiêu thụ trên thị trường nội địa Việt Nam) không thuộc đối tượng phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *