Nhập hàng từ kho ngoại quan

Tiêu đề:Nhập hàng từ kho ngoại quan
Hỏi:Kính gửi quí hải quan DN chúng tôi có nhập hàng từ nước ngoài về để trong kho ngoại quan và bán cho các DN khác trong nước. Hiện tại DN chúng tôi muốn lấy hàng của mình trong kho ngoại quan, DN mở tờ khai mậu dịch và đóng thuế NK và VAT theo qui định. Tuy nhiên để mở tờ khai mậu dịch thì phải có hợp đồng và phương thức thanh toán. Quí hải quan cho DN chúng tôi được hỏi DN chúng tôi có thể mở tờ khai mậu dịch trong trường hợp này được không,khi trên hợp đồng người bán và người mua đều là 1 và phương thức thanh toán DN chúng tôi để Không TT có đúng không. DN chúng tôi chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Hàng hoá từ kho ngoại quan được đưa vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;
– Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *