Nhập hàng phi mậu dịch từ kho ngoại quan

Tiêu đề:Nhập hàng phi mậu dịch từ kho ngoại quan
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhập hàng mẫu( Phi mậu dịch)hạt nhựa( 1 bao) từ kho ngoại quan Bình Minh(trực thuộc KCX Linh Trung). Khi Doanh nghiệp chúng tôi mang tờ khai tới KCX Linh Trung để làm thủ tục thì Lãnh đạo KCX Linh Trung không tiếp nhận tờ khai với lý do”KCX Linh Trung chỉ tiếp nhận tờ khai các doanh nghiệp trực thuộc KCX” và bảo DN chúng tôi liên hệ Hải Quan cữa khẩu cát lái,tân cảng hay KV4 để mở tờ khai Phi mậu dịch này. Nhưng khi DN chúng tôi mang tờ khai đến chi cục hải quan KV4 icd phước long 3 thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ nói rằng, hàng này trong KNQ trực thuộc KCX Linh Trung thì về Linh Trung mở tờ khai. Mong cục hải quan thành phố/phòng giám sát quản lý cho DN chúng tôi được biết, với lô hàng PMD này DN chúng tôi phải mở tờ khai ở đâu ạ. DN chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Trả lời:– Trả lời công văn số 01/IKV-CV/2014 ngày 20/8/2014 của Công ty về việc đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hoá phi mậu dịch từ kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan KCX Linh Trung, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:- Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1138/TTr-GSQL ngày 22/8/2014. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan KCX Linh Trung để được hướng dẫn thực hiện./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *