Nhập đường Lactose từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam

Tiêu đề:Nhập đường Lactose từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh. Em có thắc mắc như sau, nhờ Hải Quan HCM, tư vấn giúp em. Em cần nhập hàng mẫu, mặt hàng đường Lactose ( đường ăn kiêng ) chiết xuất từ bắp, nhập về để test mẫu NCC xem có đạt không, thường dùng trong các sản phẫm sữa. Số lượng là 75 kg, em chỉ nhập về duy nhất một lần thôi. Như vậy, em cần làm một số giấy tờ gì ( kiểm tra VSANTP, xin công bố SP ….) để có thể nhập hàng này về Việt Nam ? Nhờ cục hải quan tư vấn giúp em, em xin trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Theo quy định tại Khoản 2đ, Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, số lượng hàng nhập khẩu 75kg là quá nhiều so với mục đích làm hàng mẫu thử nghiệm.
Việc xin công bố hợp quy đối với sản phẩm khi đưa ra lưu thông trên thị trường thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP.
Do đó, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm để được xem xét, giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *