Nhập dây cáp thép buộc tàu đã qua sử dụng

Tiêu đề:Nhập dây cáp thép buộc tàu đã qua sử dụng
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TP.HCM Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng: Dây cáp thép buộc tàu đã qua sử dụng, mã HS 73129000, có được phép nhập hay không? Chúng xin chân thành cám ơn.
Trả lời:Mặt hàng Dây cáp điện đã qua sử dụng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP, nên Công ty có thể tiến hành thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thương mại thông thường. Căn cứ mục 5.9 danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 3482-QĐ-BKHCN của Bộ khoa học & Công nghệ.
Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *