Nhận hàng ở cục hải quan

Tiêu đề:Nhận hàng ở cục hải quan
Hỏi:Em có gửi quần áo từ nhật về việt nam nhưng lại nhận được thư mời lên cục hải quan xác nhận hàng hoá và nhận đồ, do ở xa bây giờ em phải xử lý như thế nào ạ
Trả lời:Do câu hỏi không nêu rõ là hành lý tài sản di chuyển hay quà biếu quà tặng nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định rõ định mức miễn thuế trong trường hợp nêu trên.
Căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Chính phủ quy định về hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng;
Căn cứ Điều 60 Nghị định số 08/2015/QĐ-CP ngày 21/01/2015, được bổ sung tại Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định Thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức miễn thuế; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi.
Căn cứ những quy định trên, đề nghị em liên hệ với Chi cục Hải quan hoặc Cục Hải quan theo thư mời để làm thủ tục nhận hành lý theo quy định.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để em được biết./.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *