Nhãn bao bì đối với hàng hóa thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu

Tiêu đề:Cách ghi nhãn bao bì đối với hàng hóa thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu
Hỏi:Thắc mắc về cách ghi nhãn hàng hóa: Công ty A (tại Nhật Bản) có đặt gia công với công ty B (tại Thái Lan) để sản xuất thực phẩm ăn liền (dạng đóng gói bán lẻ) với thương hiệu mẫu mã riêng của công ty A. Sau đó công ty A ký hợp đồng bán lại lô hàng cho công ty C (tại Việt Nam). Nhằm đảm bảo bí mật kinh doanh nên sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam không thể hiện tên công ty B (nhà sản xuất tại Thái Lan) trên bao bì. Nội dung nhãn thể hiện: Tên, địa chỉ của công ty nhập khẩu (công ty C tại Việt Nam) Tên, địa chỉ của công ty người bán (công ty A tại Nhật Bản) Xuất xứ: Thái Lan Căn cứ theo điều 12 Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (27/10/2014) hướng dẫn về cách ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm bao gói sẵn thì chúng tôi hiểu rằng chỉ cần ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm nhập khẩu, không bắt buộc ghi tên nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu căn cứ theo khoản 3 điều 12 Nghị Định 43/2017/NĐ-CP (ngày 14/04/2017) thì: “Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu”. Nghĩa là chúng tôi phải thể hiện tên, địa chỉ của công ty nhập khẩu (công ty C tại Việt Nam) và công ty sản xuất (công ty B tại Thái Lan) Hiện nay cả 02 văn bản trên đều vẫn còn hiệu lực nhưng lại quy định khác nhau. Rất mong quý Hải quan hướng dẫn cách ghi nhãn phù hợp quy định để chúng tôi được phép nhập khẩu hàng khi Hải quan kiểm tra hàng hóa. Rất mong nhận được hướng dẫn của quý Hải quan
Trả lời:Hiện nay việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định này.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *