Nghĩ lễ 30/04-1/05

Tiêu đề:Nghĩ lễ 30/04-1/05
Hỏi:Cho em hỏi dịp lễ 30/04/2015- 01/05/2015 cơ quan mình nghĩ từ ngày nào đến ngày nào làm việc lại vậy ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ vào thông báo 48/TB-UBND ngày 7/1/2015 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc, ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam; thời gian nghỉ lễ như sau: Thực hiện đi làm bù vào ngày thứ 7(25/4/2015) để nghỉ ngày thứ 4(29/4/2015); như vậy thời gian nghỉ gồm 6 ngày liên tục từ 28/4/2015 đến hết ngày 3/5/2015 
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *