Ngày xuất hóa đơn bán hàng để khai báo hải quan

Tiêu đề:Ngày xuất hóa đơn bán hàng để khai báo hải quan
Hỏi:Cty Sato Shoji là doanh nghiệp nội địa mua 1 lô hàng từ DNCX trong KCX. Hiện tại bên Bán quy định ngày xuất hóa đơn bán hàng sẽ là ngày hoàn thành thủ tục hải quan trên tờ khai xuất vậy có đúng không? Theo công văn sô 11352/BTC_TCHQ hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại TT39/2014TT_ BTC. Vậy đổi với DNCX trong khu phi thuế quan xuất hàng vào nội địa thì ngày xuất hóa đơn cũng có phải là ngày mở tờ khai không? Rất mong nhận được phản hồi sớm của anh chị. Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:  
 Thời điểm xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ được Bộ Tài chính quy định tại khoản a điểm 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
    Đề nghị quý doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được giải quyết./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *