Ngành hàng xuất khẩu

Tiêu đề:Ngành hàng xuất khẩu
Hỏi:Hiện công ty chúng tôi đang được một số đối tác nước ngoài yêu cầu xuất khẩu một số mặt hàng không thuộc trong danh sách những ngành hàng mà công ty tôi đã đăng ký. Xin hỏi để được phép xuất khẩu thì chúng tôi phải chuẩn bị những thủ tục, giấy tờ gì?
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời vướng mắc của Doanh nghiệp như sau:
Căn cứ Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Quy trình thủ tục đăng ký và khai hải quan đề nghị doanh nghiệp căn cứ Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.
Trân trọng! 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *