Năm sản xuất trên thiết bị y tế

Tiêu đề:Năm sản xuất trên thiết bị y tế
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan TP.HCM Xin hỏi mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu theo Giấy phép Bộ Y Tế: có ghi năm sản xuất 2015. Nhưng trên máy chỉ thể hiện số sêri. Nhà sản xuất gửi kèm Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) thể hiện máy có số sêri này được sản xuất trong năm 2015. Kinh hỏi quý Cục Hải quan TP.HCM, trong trường hợp này, doanh nghiệp có bị xem là vi phạm về nhãn mác sản phẩm hay không? Sản phẩm công ty nhập về có phù hợp với Giấy phép Bộ Y Tế hay không?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Ngày 25/01/2016, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế nhưng trên máy không thể hiện năm sản xuất mà chỉ có số seri thì có bị xem là vi phạm về nhãn mác và có phù hợp với giấy phép NK hay không . Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1/ Về nhãn mác:
Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa thì mặt hàng máy móc thiết bị thuộc mặt hàng bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hoá, trong đó có nội dung tháng sản xuất.
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ thì: Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định này trước khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc.
2/ Về Giấy phép:
Hiện nay, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế, Đối với trang thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu thì cơ quan Hải quan căn cứ giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế để để làm thủ tục hải quan theo quy định.
Nếu còn chưa rõ thì mang hồ sơ liên quan đến lô hàng nhập khẩu liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Doanh nghiệp có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *