Mức thuế suất quy định

Tiêu đề:Trường hợp mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ACFTA cao hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường MFN
Hỏi:Cty chúng tôi dự kiến sẽ nhập mặt hàng gạch men có xuất xứ từ Trung Quốc, HS Code: 69072121 & 69072211. Với mặt này thuế suất nhập khẩu ưu đãi thông thường (thuế suất MFN) là: 45%, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (C/O Form E-ACFTA) là 50%. Theo quy định tại Điểm c.2.4, Khoản 1 Điều 37 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp mức thuế suất MFN của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN. Nhưng Thông tư 39/2018 TT-BTC ngày 20/04/2018 đã bãi bỏ Điểm c.2.4, Khoản 1 Điều 37 của quy định này. Vậy nếu doanh nghiệp chúng tôi đính kèm C/O Form E tại thời điểm đăng kí mở tờ khai nhập khẩu thì chúng tôi phải đóng thuế nhập khẩu với mức thuế suất là 45% hay vẫn đóng thuế 50%? Ngoài ra nếu không có C/O form E, chúng tôi sẽ phải đóng thuế nhập khẩu theo mức thuế suất nào? Đề nghị quý cơ quan tư vấn giúp công ty chúng tôi về vấn đề này? Trân trọng.
Trả lời:Trả lời:
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ:
“Trường hợp mức thuế suất ưu đãi của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì được áp dụng mức thuế suất ưu đãi.”
Theo đó hàng hoá nhập khẩu không thuộc đối tượng áp dụng hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ các quốc gia đối xử tối huệ quốc với Việt Nam đồng thời thoả mãn các điều kiện được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, nếu mức thuế suất ưu đãi (MFN) thấp hơn mức thuế suất ưu đãi đặc biệt thì được áp dụng mức thuế suất ưu đãi (MFN).
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *