Mức thuế nhập khẩu cho mặt hàng là file giấy bản vẽ thiết kế

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu và mức thuế nhập khẩu cho mặt hàng là file giấy bản vẽ thiết kế
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM, Công ty chúng tôi có một dự án cho đối tác nước ngoài cụ thể như sau: Công ty chúng tôi sẽ làm dịch vụ số hoá dữ liệu cho khách. Khách hàng sẽ gửi file giấy ( bản vẽ giấy) từ nước ngoài về Việt Nam sau đó chúng tôi sẽ dùng máy quét ảnh (máy Scan) để số hoá những file giấy đó thành file PDF. Sau khi gia công xong chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu PDF này cho khách, phần file giấy chúng tôi sẽ lưu trữ một thời gian sau đó sẽ tiến hành huỷ chúng. Chúng tôi có một số câu hỏi sau: 01. Những bản vẽ này có mã HS là gì? 02. Để nhận được những file giấy này cho việc gia công cho khách hàng chúng tôi phải tiến hành làm những thủ tục nào? 03. Khi nhập lô hàng này về Việt Nam thì có bị tính thuế không? Kính mong ban tư vấn giải đáp. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời: Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ  Điều 178 Luật Thương mại:
“ Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.
Căn cứ khoản 9 Điều 3 Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 thì:
“Hàng hóa gia công” là sản phẩm hoàn chỉnh của một quy trình sản xuất, chế biến và đảm bảo được yêu cầu của bên đặt gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công”.
Căn cứ Điều 28 Nghị định 187/NĐ-CP ngày 20/11/2013:
“Trừ trường hợp quy định tại Điều 36 Nghị định này, thương nhân Việt Nam, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam, được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Công Thương cấp phép”.
Theo đó, mặt hàng mà công ty dự kiến gia công không phải là sản phẩm của một quy trình sản xuất, chế biến nên không được xem là hàng hóa gia công. Mặt khác sản phẩm phần mềm không phải là động sản có tên gọi và mã số theo danh mục HS cho nên không phải là hàng hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Hải quan.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung trên để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *