Mục phân loại cá nhân/tổ chức

Tiêu đề:Mục phân loại cá nhân/tổ chức
Hỏi:Xin Quý Hải QUan cho tôi hỏi tôi là hộ kinh doanh cá thể có nhập lô hàng từ Cty China ,trong phần mềm khai VNACCS tôi phải chọn mã nào trong mục phân loại cá nhân/tổ chức ? Hàng hóa từ tổ chức đến cá nhân hay Hàng hóa từ tổ chức đến tổ chức ? Chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại văn bản sau :
– Căn cứ Phụ lục 2 của Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ tài chính để chọn mã trong mục phân loại cá nhân/tổ chức.  
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *