Mua sách chuyên nghành bị đánh thuế

Tiêu đề:Hỏi về mua sách chuyên nghành bị đánh thuế
Hỏi:Chào anh chị Em là cá nhân không phải doanh nghiệp. Hiện đang là kiến trúc sư làm việc tại thành phố Hồ chí Minh. Vừa qua do quá trình làm việc cần nghiên cứu nên một số anh em cần sách chuyên nghành. Đã cử em làm đại diện đặt mua sách trực tiếp từ Amazon.com của Mỹ. Sau khi sách về tới thì bên hải quan kiểm tra và cho rằng đây là catalouge sản phẩm nội thất. Nên em bị đánh thuế nhập khẩu 20% và 10% thuế GTGT. Theo em thấy nhận xét của nhân viên hải quan như vậy là quá chủ quan khi đánh giá đây là catalouge vì là sách kiến trúc nên minh họa về hình ảnh là chuyện rất bình thường. Khác với catalouge là sẽ có sản phẩm mã hàng nơi sản xuất và giá cả. Trong những cuốn sách về không hề có thông tin như vậy. Phía bên amazon cũng có gửi kèm theo kiện hàng thông tin khái báo là “printed books” là sách in. Theo em đọc các thông tư về miễn thuế thì sách khoa học kỹ thuật chuyên ngành được miễn thuế. Vậy cho em hỏi các bước để khiếu nại về vụ việc trên như thê nào? Cám ơn
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo Điều 26 Luật Hải quan năm 2014 ngày 30/6/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Để phân loại áp mã số cho mặt hàng “sách in”, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Quý độc giả nghiên cứu các văn bản như sau:
Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, nhóm 4901:
“4. Nhóm 49.01 cũng bao gồm:
(a) Bộ sưu tập các tái bản, ví dụ như của các tác phẩm nghệ thuật hoặc tranh vẽ, có kèm theo phần lời đề mục, chủ đề, với cách đánh số trang phù hợp để đóng gói thành một hay nhiều tập;
(b) Tập tranh ảnh minh họa, và phụ lục cho một cuốn sách; và
(c) Các phần đã in của sách hoặc sách nhỏ, ở dạng đã xếp thành tập hoặc tờ rơi hoặc đã có ký hiệu trang để đóng gói thành bộ hoàn chỉnh hoặc từng phần của tác phẩm hoàn chỉnh và được thiết kế để đóng quyển.
Tuy nhiên, các loại tranh ảnh minh hoạ đã in không kèm theo lời đề mục, hoặc ở dạng tập có số trang hoặc ở dạng tờ rơi, thì được xếp vào nhóm 49.11.”
Theo mô tả hàng hoá tại nhóm 4901 và theo Chú giải 3 của Chương 49, “nhóm 49.01 không bao gồm các xuất bản phẩm chỉ dành riêng cho việc quảng cáo (ví dụ, các loại sách gấp, sách chuyên đề (pamphlet), sách mỏng, tờ rơi, catalogue quảng cáo thương mại, niên giám do các tổ chức thương mại, cơ quan tuyên truyền du lịch xuất bản). Các ấn phẩm này được phân loại vào nhóm 49.11.”
Do thông tin của Quý độc giả cung cấp không đủ cơ sở để cơ quan hải quan hướng dẫn áp mã số chi tiết cho mặt hàng nêu trên. Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào mặt hàng thực tế nhập khẩu để áp mã số phù hợp.
Trong trường hợp cần thiết đề nghị Quý độc giả liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý độc giả được biết./.
 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *