Mua 1 máy laser tại trung quốc

Tiêu đề:Tôi mua 1 máy laser tại trung quốc
Hỏi:Tôi mua 1 máy khắc laser tại trung quốc, tôi muốn biết thủ tục nhập khẩu và mọi chi phí liên quan đến máy tôi mua.
Trả lời:Kính gửi: Craft Cafe
Ngày 05/9/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu máy laser. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Do doanh nghiệp không nêu rõ mặt hàng là máy khắc laser gì? Mã hs? Công dụng nên đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương để thực hiện.
Nếu trong trường hợp có C/O form E thì thực hiện theo Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean – Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022.
Nếu trong trường hợp không có C/O form E thì thực hiện theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *