Mở tờ khai xuất nhập khẩu theo loại hình Sản xuất xuất khẩu

Tiêu đề:Mở tờ khai xuất nhập khẩu theo loại hình Sản xuất xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi bộ phận tư vấn thủ tục hải quan TP.HCM Cho em hỏi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có mã số thuế 3700579324 đăng ký kinh doanh ở Binh Duong, Em muốn mở tờ khai xuất nhập khẩu theo loại hình Sản xuất xuất khẩu tai chi Cục Hải Quan quản lý Hàng đầu tư TP.HCM có được không ? Xin chân thành cám ơn Các Anh Chị!!!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Về địa điểm mở tờ khai hải quan nhập khẩu: Đề nghị Cty tham khảo khoản 1 Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/20103 của Bộ Tài chính, công văn số 6501/TCHQ-GSQL (01/11/2013), công văn số 15445/BTC-TCHQ (11/11/2013), công văn 16236/BTC-TCHQ (22/11/2013) của Tổng cục Hải quan
Riêng đối với tờ khai xuất khẩu, thì công ty có thể tham khảo Điều 38 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *