Mở tờ khai xuất khẩu

Tiêu đề:
Mở tờ khai xuất khẩu
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan Tp.HCM Công ty chúng tôi là doanh nghiệp liên doanh đầu tư ( có vốn đầu tư nước ngoài ) người đại diện pháp luật là người Việt Nam, trụ sở của công ty đặt tại tỉnh Đăk Nông. Xin cho tôi hỏi , công ty chúng tôi mở tờ khai xuất khẩu tại chi cục hải quan đầu tư , hay là mở tờ khai xuất khẩu tại các chi cục khác có được không , có thông tư nào hướng dẫn không , xin cho biết. Mong Cục hải Quan hướng dẫn.Trân trọng kính chào
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 562/QĐ-HQHCM ngày 04/6/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. HCM thì nhiệm vụ cụ thể của Đội Thủ tục hàng Đầu tư và kinh doanh thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư là thực hiện thủ tục hải quan đối với: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tạo tài sản cố định miễn thuế; hàng kinh doanh theo hợp đồng thương mại phù hợp giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư (trừ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, hàng phi mậu dịch, hàng nhập theo tỷ lệ nội địa hóa)…
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo quy định trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *