Mở tờ khai nhập khẩu dây chuyền máy móc (thay thế)

Tiêu đề:Mở tờ khai nhập khẩu dây chuyền máy móc (thay thế)
Hỏi:Doanh nghiệp chúng tôi có mua 1 dây chuyền máy móc nhập khẩu từ Đức về. Nhưng 1 thiết bị trong dây chuyền đó bị hỏng, bên bán đồng ý gửi thiết bị mới qua thay thế. Vậy chúng tôi phải mở tờ khai loại hình nào? Note: Thiết bị nhập khẩu về để thay thế cho bộ phận bị hỏng trong dây chuyền.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
           + Căn cứ công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2014 về việc mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS của Tổng Cục Hải Quan Doanh nghiệp có thể tham khảo mã loại hình A11 ( nhập kinh doanh tiêu dùng ) để tham khảo.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *