Mở tờ khai hải quan xuất khẩu

Tiêu đề:Mở tờ khai hải quan xuất khẩu
Hỏi:Công ty chúng tôi kinh doanh dịch vụ: triển khai bản vẽ thi công trong xây dựng cho bên doanh nghiệp của Nhật Bản, bản vẽ triển khai hoàn toàn trao đổi qua hệ thống internet. Mong cục hải quan TP.HCM giải đáp cho doanh nghiệp : 1. Đối với hoạt động dịch vụ của công ty có cần mở tờ khai hải quan xuất khẩu không? Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 1 (Phạm vi diều chỉnh) Luật Hải quan năm 2014  thì: “Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.”;
Điều 4 Luật Hải quan năm 2014 quy định:
“Hàng hoá bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.”.
Do không có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính nên hoạt động dịch vụ triển khai bản vẽ thi công xây dựng hoàn toàn trao đổi qua internet không thuộc Phạm vi diều chỉnh của Luật Hải quan.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *