Mở TKHQ a12 tại Chi cục HQ Tân Sơn Nhất

Tiêu đề:Mở TKHQ a12 tại Chi cục HQ Tân Sơn Nhất
Hỏi:KÍNH GỬI CHI CỤC HẢI QUAN TP.HCM DOANH NGHIỆP CHÚNG TÔI LÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT, HIỆN NAY MUỐN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA (KHÔNG THUỘC DANH MỤC HÀNG HÓA THEO QĐ số 15/2017/QĐ-TTg) VỀ HẢI QUAN CỬA KHẨU TÂN SƠN NHẤT THÌ CHÚNG TÔI MỞ TKHQ A12 CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG? RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ CỤC HQ TP.HCM TRÂN TRỌNG CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÀO
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty Bách Hợp thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về việc mở tờ khai loại hình A12 tại Chi cục Hải quan CKSBQT Tân Sơn Nhất.  Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Căn cứ vào công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 về mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS.
Do Chi cục Hải quan CKSBQT Tân Sơn Nhất là Chi cục hải quan cửa khẩu nên Công ty không được mở tờ khai loại hình A12 tại Chi cục. Để hiểu rõ các quy định về bảng mã loại hình tờ khai XNK, đề nghị Công ty nghiên cứu thêm công văn nêu trên. Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *