Miễn thuế hàng hóa tái nhập sau khi sửa chữa

Tiêu đề:Miễn thuế hang hóa tái nhập sau khi sửa chữa
Hỏi:Chúng tôi là đại lý làm thủ tục hải quan, có khai báo tờ khai điện tử đến HQ Cát Lái 1 lô hàng tái nhập sau khi sửa chữa, áp dụng theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ để được miễn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, HQ Cát Lái không chấp nhận và giải thích như sau :
– miễn thuế cho trị giá hàng hóa
– tính thuế cho trị giá sửa chữa
Vì khoản 2 Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP chỉ qui định chung là miễn thuế nên chúng tôi muốn hỏi lại cho rõ trước khi thực hiện nộp thuế theo yêu cầu của HQ Cát Lái.
Trả lời:Căn cứ khoản 4 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính: Nếu có phát sinh chi phí sửa chữa do người nhập khẩu thực trả phải kê khai, tính thuế phần trị giá sửa chữa để nộp thuế.Cục Hải quan TP. HCM trả lời để doanh nghiệp được rõ.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *