Máy nông nghiệp

Tiêu đề:Máy nông nghiệp
Hỏi:Tôi muốn hỏi máy cày tay cũ nhập khẩu từ Nhật Bản về có số mã lực nhỏ hơn 50 sức ngựa ví dụ : K700,K800,K909,IC 80, IC 90,…. Nhập về có đúng luật không?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Mặt hàng Máy cày tay cũ không thuộc danh mục hàng nhập khẩu có điều kiện hoặc danh mục cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
Thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời có văn bản cam kết máy móc thiết bị đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định tại công văn 3016/BKHCN-ĐTG ngày 13/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *