Máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Tiêu đề:Máy móc thiết bị đã qua sử dụng
Hỏi:Doanh nghiệp chúng tôi là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Loại hình của Doanh nghiệp là Gia công Linh kiện điện tử. Hiện công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu một số máy móc thiết bị đã qua sử dụng. Các máy móc thiết bị này là các máy dùng để kiểm tra chức năng ĐẠT/KHÔNG ĐẠT của sản phẩm sau khi được gia công. Những máy móc này là các máy móc mà Doanh Nghiệp được Khách hàng hỗ trợ để tăng sản lượng đầu ra. Nhiều máy móc cùng loại với các máy móc này đã được nhập về Việt Nam trước đó và không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu như các quy định của cơ quan nhà nước. Cho Doanh nghiệp được hỏi quý cơ quan một số thắc mắc như sau: 1. Các máy móc nêu trên của doanh nghiệp có được phép nhập khẩu vào VN khi thông tư 20/2104 chính thức áp dụng ngày 1/9/2014 không? 2. Nếu được phép nhập khẩu thì các thủ tục hải quan cần có gồm những gì? Rất mong nhận được sự phản hồi từ quý cơ quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng và hiệu lực thi hành của Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1. Về hiệu lực của Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN:
Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hiện đã ngưng hiệu lực thi hành theo Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyên công nghệ hiện hành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013//NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Chính phủ, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện.
2. Trường hợp là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chuyên gia công linh kiện điện tử: Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu thêm các quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư để thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
3. Thủ tục Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *