Máy móc tạm nhập Tái xuất

Tiêu đề:Máy móc tạm nhập Tái xuất
Hỏi:Kính gởi : Cục Hải quan TP. HCM Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn Đầu tư Nước ngoài. Hiện đang hoạt động sản xuất tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Tp Hồ Chí Minh . Hiện nay công ty chúng tôi có một lô hàng máy móc mượn từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ sản xuất, trong thời hạn 03 năm sẽ hoàn trả lại cho nước ngoài. Chúng tôi đã mở tờ khai tạm nhập tại Chi Cục Cửa khẩu hàng về ( theo Điều 52 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 ) và Mã loại hình nhập khẩu là G 12 ( Căn cứ theo công văn số 3283/ TCHQ-GSQL ngày 31/03/2014 ) Nhưng Chi Cục Cửa khẩu không chấp thuận cho chúng tôi mở tờ khai theo loại hình nói trên. Vì lý do là máy móc mượn chứ không phải thuế nên không thể mở theo mã loại hình G 12. Vậy chúng tôi mong Cục Hải quan TP. HCM hướng dẫn giúp chúng tôi mở tờ khai theo loại hình nào để đúng vơi quy định hiện hành. Thành thật Cảm ơn và trân trong kính chào
Trả lời:Cục Hải quan TPHCM trả lời như sau:
– Về mã loại hình khai trên hệ thống VNACCS/VCIS được quy định tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014: Công văn số 11351/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014.
– Đối với máy móc thiết bị tạm nhập, thuê mượn của đối tác nước ngoài của Doanh nghiệp thì thực hiện khai trên hệ thống VNACCS/VCIS theo mã loại hình G 12.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *