Máy bay tưới nước

Tiêu đề:Nhập khẩu máy bay tưới nước từ Trung Quốc về Việt Nam
Hỏi:Bên em là công ty chuyên về tư vấn và xử lý chất thải môi trường, và giờ sếp muốn nhập khẩu 1 máy bay tưới nước mới 100% từ trung quốc về Việt Nam thì em cần làm những thủ tục gì ạ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo quy định tại khoản 6 Điểu 9 nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính Phủ thì việc Nhập khẩu máy bay không sử dụng trong hàng không dân dụng,  không có vũ trang thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. do đó đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *