Mất tờ khai Hải quan

Tiêu đề:Mất tờ khai Hải quan
Hỏi:Cho em hỏi Cty em chuẩn bị làm hồ sơ thanh khoản gia hạn hợp đồng. E phát hiện thiếu 2 tờ khai nhập xuất. Mong Hải quan cho e biết em phải làm thế nào để xin cấp lại tờ khai và làm hồ sơ thanh khoản. Em xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau: 
Căn cứ khoản 11 điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính, trường hợp Doanh nghiệp bị mất hoặc thất lạc tờ khai thì Doanh nghiệp làm công văn gửi Chi cục Hải quan nơi Doanh nghiệp đã mở tờ khai để xin trích lục theo quy định.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *