Mất tờ khai hải quan

Tiêu đề:Mất tờ khai hải quan
Hỏi:Kính gửi: Cục hải quan Tp.HCM Trong quá trình lưu trữ hồ sơ, Công ty tôi làm mất tờ khai hải quan từ năm 2007 đến năm 2010. Tôi muốn xin cơ quan hải quan cấp lại bản sao của các tờ khai đã mất thì phải làm thủ tục gì và liên hệ ở đâu? Chân thành cảm ơn và mong hồi âm!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau: 
Quý Công ty làm công văn gửi đơn vị Hải quan nơi Quý công ty đã mở tờ khai để xin sao lục. Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *